Durant els últims anys hem vist com les dones joves i treballadors de tot el món ens hem posat al capdavant de la mobilització i la lluita pels nostres drets més bàsics.